pies ratownik

Bringsel to nieodłączne narzędzie pracy psa ratownika.