Regulamin AKCJI PROMOCYJNEJ „KOTY SZUKAJĄ DOMU”, MÓJ PIES I KOT 3(12)/2016   1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.    Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Koty szukają domu” (dalej zwanej „Akcją Promocyjną”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 38, zarejestrowana w Sądzie…