Miliony Brytyjczyków bywają na wyścigach chartów. Jednak wielu z nich dopiero niedawno dowiedziało się, jak tragiczny może być los dostarczających im rozrywki czworonogów