Gdy pies zna już pozycje "siad", "waruj", "stój" i potrafi je zmieniać na komendę, można zacząć go uczyć ich zmiany na odległość