Wyolbrzymiamy zagrożenia związane z obecnością psów na plaży, tymczasem o wiele bardziej niebezpieczne dla naszego zdrowia są dzikie ptaki