O swoich doświadczeniach w wychowywaniu psa niełatwej do ułożenia rasy opowiada Kinga Rusin