Chart polski to pies polskich królów, magnatów i szlachty. Czy dziś, gdy przepisy zabraniają polowań z chartami, jest jeszcze gdzieś miejsce dla tych unikatowych psów?