Pies - jak człowiek - musi czasem kombinować, aby się uplasować na wygodnym miejscu w stadzie