Zwyczaje żywieniowe wolnożyjących wilków, które osiem lat temu przybyły na tereny Niemiec Wschodnich z Polski, naukowcy przebadali po to, aby określić jakie zwierzęta stanowią pokarm wilków.