Lody dla psa

Lody, lody dla ochłody! Zwierzakom też jest gorąco, a tymi zdrowymi lodami można ich poczęstować.