Świat Saby marszałka Ludwika Dorna jest biało-czarny: dobrzy są ludzie z wyjątkiem listonoszy i pieszczoty, których się domaga skomleniem, a złe - jamniki, krety i ciężarówki