Choć pojęcie piękna jest względne i nasze psy wydają się nam zwykle najpiękniejsze, prezentujemy te, których uroda została potwierdzona werdyktami sędziowskimi. Oto zwycięzcy międzynarodowych wystaw psów w Polsce w 2005 roku