REGULAMIN KONKURSU „Konkurs SMS” (magazyn Mój Pies i Kot)   1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.   Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs SMS” (dalej zwanego: „Konkursem SMS”) jest spółka „Petstar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 38, 02-562 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”),…