Fundacja powstała, by pomagać kotom, które niedowidzą lub są zupełnie niewidome.