Pies w kolczatce

Dzięki naukowcom wiemy coraz więcej na temat psychiki zwierząt, a co za tym idzie o mechanizmach działania obroży metalowych na psy. A im więcej wiemy, tym silniejszy jest sprzeciw wobec tych narzędzi tortur.