REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ  „Mój pies mnie kocha”  (dalej zwany „Regulaminem”)  1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1    Organizatorem konkursu pod nazwą „Mój pies mnie kocha” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 38, 02-562 (dalej zwana „Organizatorem”).