Każde zwierzę - także to z problemami, takimi jak nadpobudliwość, lękliwość czy też umiarkowana agresja lękowa - zasługuje na godne i dobre życie