Czy powszechna sterylizacja rozwiąże problem bezdomności - pytamy Izabellę Szolginię, dyrektor schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bydgoszczy, wiceprezes OTOZ Animals