Ryzyko zarażenia groźną chorobą odkleszczową jest tym większe, im dłużej pasożyt przebywa w ciele psa - dlatego trzeba go usunąć jak najszybciej