Psy mogą pomóc dzieciom mającym problemy z mówieniem lub czytaniem.