Szkoda, że nauczyciele i podręczniki tak rzadko mówią nam o znanych pisarzach coś więcej, niż przewiduje program szkolny - na przykład, że niektórzy z nich byli wielkimi miłośnikami psów...