Jako właściciele zwierzęcia automatycznie odpowiadamy za szkody przez nie wyrządzone, jednak nie za wszystkie.