W centrum Bielska-Białej odsłonięto wczoraj pomnik Reksia. W uroczystym odsłonięciu figurki z brązu uczestniczyli przedszkolacy oraz Halina Filek-Marszałek, wdowa po twórcy Reksia - Lechosławie Marszałku.