Zerwijmy łańcuchy 2017 / złożyliśmy petycję

Od października do grudnia 2017 roku zbieraliśmy wasze podpisy pod apelem, by do obowiązujących przepisów - odnośnie traktowania psów łańcuchowych - pojawiły się m.in. kontrole. Teraz złożyliśmy petycję odpowiednim władzom.