Pogryzły się dwa psy pozostawione bez opieki - czy obaj właściciele są w równym stopniu za to odpowiedzialni?