pogryzienie psów - PSY.pl - portal o psach

Pogryzły się dwa psy pozostawione bez opieki - czy obaj właściciele są w równym stopniu za to odpowiedzialni?