Niemieccy wojskowi zainteresowali się psami jeszcze przed wojną francusko-pruską (1870-1871), opracowując metody treningu, które w dużym stopniu obowiązują do dziś