Pozostawanie na miejscu jest umiejętnością przydatną nie tylko na zawodach obedience, ale również na co dzień