Dzieci z zespołem Downa mają sesję terapeutyczną z psem

Terapia z udziałem psa staje się coraz bardziej popularna.