Pieski pochodzą z zarejestrowanej w OPNOC hodowli, zgodnie z wymogami nowelizacji ustawy obowiązującej od 1.01.2012 roku.