Rozmowa z Jackiem Gałuszką, pomysłodawcą programu "Lira"