Możliwości korzystania z pomocy psów zdają się nie mieć granic - kolejne pole do działania to szukanie rtęci