"To, co zdarzyło się we wsi, wstrząsnęło wszystkimi."