Psie przysmaki

Czy nagradzanie psa za dobre zachowanie to przekupstwo?