Pasożyty zewnętrzne skóry, zwane inaczej ektopasożytami, to organizmy bytujące na lub w skórze zwierzęcia i działające na jego szkodę. U psów należą one głównie do stawonogów, podtypu owadów oraz pajęczaków. Poza mechanicznym uszkadzaniem skóry zwierzęcia i związanymi z tym dermatozami, wiele z nich może być nosicielami groźnych chorób, a w przypadku bytowania pasożytów krwiopijnych – zdarza się, że u zwierząt osłabionych, starszych bądź bardzo młodych może pojawić się anemia.

  • 1
  • 2