Informowaliśmy o tym rano. Czy jest w tym cień prawdy?