Czat z Andrzejem Sierputowskim, zastępcą kierownika Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach