wilcze kły

Matka natura, wyposażając wilczą paszczę w zęby, nie brała pod uwagę udomowienia.