Trener ultradźwiękowy pozwala nawet z odległości 10 m oderwać psa od wykonywania niepożądanej czynności