Dla niektórych polskich schronisk jedyną szansą na godziwe warunki dla zwierząt jest pomoc z zagranicy