Jeśli będziemy uległość psa nazywać "miłością", a zachowania agresywne - "nienawiścią", to niewiele zrozumiemy z naszych relacji z nim. Czym zatem jego uczucia różnią się od naszych?