Psy Ludwika XIV sypiały na łożach równie pięknych jak łoża jego licznych kochanek, a królewscy cukiernicy piekli dla nich codziennie ciasteczka