adopcja na odległość

Wirtualne adopcje to znacząca pomoc dla psów w przepełnionych schroniskach - choć nie zawsze trafia tylko do tych zwierząt, które wybraliśmy.