Borelioza, zwana inaczej chorobą z Lyme, to bakteryjna, wielonarządowa choroba odkleszczowa przenoszona przez pajęczaki z rodzaju Ixodes. Jej objawy są nie tyle związane z obecnością krętków Borrelia burgdorferi, co bardziej z immunologiczną oraz w konsekwencji autoimmunologiczną reakcją organizmu zwierzęcia zainicjowaną przez pewne ich cząstki. Okazuje się, że jest to najczęściej diagnozowana choroba przenoszona przez kleszcze u ludzi i zwierząt na półkuli północnej.

  • 1
  • 2