REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ  „MÓJ ZWIERZAK NA WAKACJACH”  (dalej zwany „Regulaminem”)  1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1    Organizatorem konkursu pod nazwą „MÓJ ZWIERZAK NA WAKACJACH” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odolańska 38, 02-562…