Zanim kupisz bulteriera

Bulterier najpierw narozrabia tak, że podniesie opiekunowi ciśnienie, by za chwilę swoimi błazeństwami rozbawić go do łez.