Trzeci wymiar


Fotografia to sztuka dwuwymiarowa - zdjęcia są płaskie, ale stosując zasady perspektywy, możemy im nadać wrażenie trójwymiarowości. Trzeba tylko odpowiednio wykorzystać plany