Tylko nie pal w oborze!


Pod koniec 2001 r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich