Unia zadba o zwierzęta


Komisja Europejska przyjęła plan działań na najbliższe 5 lat w kwestii ochrony zwierząt. Dokument przewiduje m.in. stopniową rezygnację z wykorzystywania zwierząt w badaniach laboratoryjnych.

Plan zakłada opracowanie wysokich standardów traktowania zwierząt, promowanie badań bez wykorzystania zwierząt, edukację osób pracujących ze zwierzętami (np. treserów), a także wspieranie międzynarodowych inicjatyw
dotyczących ochrony zwierząt.