Unia zadba o zwierzęta

Plan zakłada opracowanie wysokich standardów traktowania zwierząt, promowanie badań bez wykorzystania zwierząt, edukację osób pracujących ze zwierzętami (np. treserów), a także wspieranie międzynarodowych inicjatyw
dotyczących ochrony zwierząt.