Uwaga, zły człowiek

Poezja Mary i Marka Majewskiego