Wyznaj psu miłość w SMS-ie


Najpiękniejsze wyznania nagrodzimy oryginalną torebką ufundowaną przez www.rasowetorby.pl

Propozycje prosimy nadsyłać SMS-em do 14 lutego na nr 7238 (koszt SMS-a: 2,44 zł z VAT) w formacie mp.treść wyznania.